Forskarskola KI/SLL för kliniker inom epidemiologi

Karolinska Institutet erbjuder i samarbete med Stockholms läns landsting (SLL) hösten 2018 en forskarskola för kliniker med inriktning mot epidemiologi och forskningsmetodik. Syftet är att ge en fördjupad utbildning i kvantitativ forskningsmetodik till kliniskt aktiva personer med stort forskningsintresse.

Utlysning

Utlysningen är stängd. Besked om antagning lämnas senast i slutet på maj.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till kliniskt verksamma personer inom Stockholms läns landsting. Den sökande bör ha en verksamhetstillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annan anställning som varar under forskarskoletiden. Du kan vara blivande doktorand eller nyligen antagen doktorand vid KI.

Du som ännu inte är doktorand bör ansöka om antagning till forskarutbildning så snart som möjligt, dock senast sex månader efter antagning till forskarskolan. Sökande som redan är antagen som doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll.

Behörighet

Behörig att söka är den som:

 • är kliniskt verksam och har ett varaktigt förordnande inom SLL eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med SLL
 • är nyligen antagen doktorand eller blivande doktorand vid KI
 • har behörighet för forskarutbildning

Påbörjat forskningsprojekt är en fördel men inte ett krav.

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och relevans
 • Sökanden - erfarenhet och motivering

Ansökan

Ansökan inlämnas i 1 original samt 8 sammanhäftade kopior.

Ansökan ska innehålla och sorteras i här nämnda ordning:

 • Ansökningsblankett
 • CV (max två sidor) på engelska
 • Beskrivning av forskningsplanen (max tre sidor) på engelska
 • Motivering till ansökan (varför jag vill och behöver gå just denna utbildning) på engelska
 • Intyg på engelska från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildningen
 • Intyg från klinisk verksamhetschef om att vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet för de aktuella kursperioderna
 • LADOK-utdrag med genomförda kurser på doktorandnivå

Skicka ansökan till:

REGISTRATORSKONTORET
Märk kuvertet med diarienummer UTB 3-4331/2017
Karolinska Institutet
171 77 STOCKHOLM

Kursperioder

Forskarskolan ersätter kursdeltagarens klinik med 6748 kr + lönekostnadspåslag per vecka under de aktuella kursperioderna under förutsättning att klinikchef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Forskarskolan som startar 2018

Aktuella kurser

Utbildningsprogrammet som startar till hösten 2018 kommer att omfatta sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågå under två år, uppdelat på fyra block om vardera fyra veckor. Kursöversikt och kursinnehåll kommer att publiceras här under första kvartalet 2018.

  Från Till
Block 1 2018-11-05 2018-11-30
Block 2 2019-03-11 2019-04-05
Block 3 2019-11-04 2019-11-29
Block 4 2020-03-09 2020-04-03

Den pågående forskarskolan som startade 2017

Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågår  under två år från 2017-09-18 till 2019-02-15, uppdelat på fyra block om vardera fyra veckor.

  Från Till
Block 1 2017-09-18 2017-10-13
Block 2 2018-01-22 2018-02-16
Block 3 2018-09-17 2018-10-12
Block 4 2019-01-21 2019-02-15

Kontaktperson

För ytterligare information, kontakta:

Studierektor

Anna Sandström

E-post: Anna.Sandstrom@ki.se

ForskarskolaForskarutbildning