Tandreglering

Ortodontikliniken, som är en av undervisningsklinikerna vid Institutionen för odotontologi är auktoriserad av Stockholms läns landsting för att erbjuda tandreglering till ungdomar som beviljats subventionerad vård ("tandregleringscheck"). Vi tar även emot ungdomar och vuxna som själva betalar för behandlingen. 

På kliniken finns specialisttandläkare, tandläkare under specialistutbildning (ST-tandläkare), ortodontiassistenter, tandsköterskor, tandtekniker och administrativ personal.

Käkortopedi

Vid käkortopedikliniken behandlas barn med läpp-käk-gomspalt eller annan ansiktsmissbildning som kräver tandreglering som led i rehabiliteringen. På kliniken, som finns på Karolinska Sjukhuset i Solna arbetar specialisttandläkare och ortodontiassistenter tillsammans med plastikkirurg och logoped.

Information till våra patienter

Ring genast om:

  • Något har lossnat på tandställningen
  • Det sticker ut och skadar tandköttet/tungan
  • Det skaver och gör ont

Kontakt