Tack för att du bidrar till min utbildning!

Studenter och ST-tandläkare berättar om den kliniska färdighetsträningen och hur de ser på sina patienter.

Ledord: tacksamhet, passion för oral hälsa, omtanke om patienter