Pedodonti

Vid enheten för pedodonti bedrivs utbildning och forskning inom barntandvård. Vår vision är att genom forskning och utbildning skapa förutsättningar för att alla barn och ungdomar oavsett bakgrund får en positiv attityd till tandvården och har samma möjlighet till en god tandhälsa genom livet.

Inom barn- och ungdomstandvården finns fortfarande stora kunskapsluckor framför allt kring evidensbaserade behandlingsmetoder. Våra studier är inriktade på kliniska behandlingsstudier för att förbättra barn- och ungdomars orala hälsa. Dessutom syftar studierna till att klarlägga mekanismerna vid utveckling av parodontala sjukdomar. 

Personal vid pedodonti