Orofacial diagnostik och kirurgi

Avdelningen för orofacial diagnostik och kirurgi, avd 7, består av 4 olika enheter: Bild- och funktionsodontologi, cell- och molekylärbiologi, oral medicin och patologi samt käkkirurgi.

Med denna sammansättning av ämnesområden är cellen den gemensamma nämnaren; först som frisk - cell- och molekylärbiologi, därefter sjuk - oral medicin och patologi, diagnosticerad via röntgen/bild- och funktionsodontologi och slutligen kliniskt avlägsnad om patologisk - genom käkkirurgi.

Personal vid avdelningen för orofacial diagnostik och kirurgi.

Länkar

Kirurgi