Oral protetik

På enheten för oral protetik bedrivs vård, utbildning och forskning inom specialiteten oral protetik av specialister i oral protetik, tandläkare under specialistutbildning, doktorander och forskare.

Specialiteten oral protetik omfattar diagnostik och behandling av fall med vävnadsförluster eller missbildningar inom käk/ansiktsområdet, där behandlingen innebär ersättning av saknad vävnad med proteser av olika slag. Däri innefattas kliniska aspekter på de protetiska materialen och materialens inverkan på de orala vävnaderna, käkarnas och munhålans förändringar till följd av tandförluster samt tuggfunktionella, fonetiska, estetiska och dietiska problem vid oralprotetiska rekonstruktioner.

Utbildning                           

Utbildningen sker på tre olika nivåer. Grundutbildning ges till blivande tandläkare och tandhygienister, vidareutbildning i form av specialistutbildning sker i samarbete med Folktandvården Stockholms län AB och utbildning på forskarnivå ges inom ämnet medicinsk vetenskap med inriktning mot oral rehabilitering av bit- och tuggfunktion.

Specialistklinik                

På vår specialistklinik behandlas remitterade patienter från tandläkare i Storstockholm. Hos oss kan man få hjälp med komplicerade protetiska rehabiliteringar, till exempel proteser och implantatprotetik. 

Tandvård