Om institutionen för odontologi

På institutionen för odontologi utbildar vi tandläkare och tandhygienister samt bedriver forskning och forskarutbildning inom medicin med inriktning mot odontologi. Vi har ett nära samarbete med universitetstandvården, där våra studenter får sin kliniska träning.

Institutionen är organiserad enligt följande:

  • Institutionsledning
  • Administrativa avdelningen: ekonomienheten, it-enheten, personalenheten, service och underhållsenheten
  • Kansliet för grund- och forskarutbildning
  • Avdelningen för orala sjukdomar: enheten för cariologi och endodonti, enheten för parodontologi och odontologisk profylaktik
  • Avdelningen för oral diagnostik och rehabilitering: enheten för oral diagnostik och kirurgi, enheten för oral rehabilitering
  • Avdelningen för ortodonti och pedodonti: enheten för ortodonti, enheten för pedodonti

Vi värnar om miljön

På institutionen för odontologi värnar vi om miljön. Därför har vi sett till att miljöcertifiera oss. 

Läs mer om vårt miljöarbete

Kontakta oss

Kontakta institutionen för odontologi