Om institutionen för odontologi

På institutionen för odontologi utbildar vi tandläkare och tandhygienister samt bedriver forskning och forskarutbildning inom medicin med inriktning mot odontologi.

Institutionen är organiserad enligt följande:

  • Institutionsledning
  • Administrativa avdelningen: ekonomienheten, it-enheten, personalenheten, service och underhållsenheten
  • Kansliet för grund- och forskarutbildning
  • Avdelningen för orala sjukdomar: enheten för cariologi och endodonti, enheten för parodontologi och odontologisk profylaktik
  • Avdelningen för oral diagnostik och rehabilitering: enheten för oral diagnostik och kirurgi, enheten för oral rehabilitering
  • Avdelningen för ortodonti och pedodonti: enheten för ortodonti, enheten för pedodonti