Om institutionen

Institutionsledning

Avdelningar

Institutionen för odontologi består av åtta avdelningar som leds av prefekten och de av prefekten utsedda avdelningscheferna

Institution