Nätverket för tandvård åt hemlösa

I augusti 2002 öppnade landets första tandläkarmottagning för hemlösa i Stockholm. Mottagningen blev snabbt en succé och idag arbetar "Nätverket för tandvård åt hemlösa" med att starta fler mottagningar runt om i landet. Mottagningen i Stockholm, Pelarbacken, drivs i samarbete med Ersta sjukhus.

Nätverket för tandvård åt hemlösa startades 2003 av Patricia De Palma, Lars Frithiof och Jan Halldin vid KI samt Rolf Byström vid Hållpunkt Maria och är en ideell sammanslutning som har ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen. Deltagande i nätverket är helt avgiftsfritt.

Nätverkets målsättning är att initiera tillkomsten av mottagningar som förmedlar fri tandvård på de hemlösas villkor. Förhoppningen är att nätverket skall tjäna som inspirationskälla i medlemmarnas strävan att initiera nya aktiviteter liksom beträffande driften och utvecklingen av befintliga mottagningar för hemlösa.

Kunskapsförmedling och kunskapsinsamling kring hemlöshetens betingelser är en viktig uppgift inom nätverket. Därför lägger vi stor vikt vid att ta del av varandras erfarenheter, ambitioner, idéer och problem som berör möjligheten att bereda tandvård åt hemlösa. Inom nätverket diskuteras också förslag till lösningar på generella eller ortspecifika problem inom tandvården.

Nätverksmöten

Nätverket för tandvård åt hemlösa träffas en till två gånger per år för att ta del av varandras erfarenheter, ambitioner, idéer och problem som berör möjligheten att bereda tandvård åt hemlösa.

Pelarbacken

Från och med 1 september 2010 ligger mottagningen vid Ersta sjukhus. Pelarbacken driver öppenvårdsverksamhet för alla hemlösa i Stockholms län.

Besöksadress:    
Östgötagatan 10, 116 25 Stockholm    
Karta – vägbeskrivning    
Telefon: 08-714 68 00    
Vardagar                                                                                            8.00-17.00 
E-post: pelarbacken@dentmed.ki.se    

 

Tandvård