Skip to main content

Nationell klinisk forskarskola i odontologi utlyser kursplatser

Karolinska Institutet erbjuder i samverkan med Malmö högskola, Göteborgs universitet, Umeå universitet och tandvårdens aktörer från och med hösten 2015 en ny möjlighet att delta i en nationell klinisk forskarskola i odontologi.

Sista ansökningsdag är 2015-02-16.

Utlysningen finns på ki.se/forskarskola/odontologi.