Minskad tandvård och sämre munhälsa efter demensdiagnos

Publicerat 2017-08-02 10:52. Uppdaterat 2017-08-02 10:52

Minskad tandvård och sämre munhälsa efter demensdiagnos