Konferenser och symposier

SOF-symposium

2014-03-1913:00 till 17:00 H2 Grön, Alfred Nobels allé 23Campus Flemingsberg

Välkommen att lyssna på forskare som fått SOF-anslag

Styrgruppen KI/SLL för odontologisk forskning (SOF) utlyser årligen projektmedel för klinisk odontologisk forskning. Projekten förutsätter samverkan mellan institutionen för odontologi, KI, och odontologisk vårdgivare i Stockholms län, såsom Folktandvården Stockholms län AB och/eller privat tandvård.

Anmälan, senast 13 mars, till:  Heli Vänskä

Contact person: Heli Vänskä