Föreläsningar och seminarier

Seminarium – Oral hälsa relaterad livskvalitet

2016-11-2313:00 Alfred Nobels allé 8, lokal: Lundström, plan 8Campus Flemingsberg

Forskngstema Klinisk odontologi och diagnostik bjuder in till

Oral hälsa relaterad livskvalitet

Program

13.00–13.10 Professor Göran Dahllöf – Inledning

13.10–14.00 Professor Anette Lohmander – Patient reported outcome measures

14.00–14.50 Övertandläkare Pernilla Larsson Grahn – Oral hälsa relaterad livskvalitet

14.50–15.10 KAFFE

15.10–15.25 Doktorand Jari Taghavi – ”Ungdomars uppfattning om bettets utseende (tändernas ställning) och dess inverkan på oral hälsa, funktion, självkänsla och det dagliga livet”

15.25–15.40 Doktorand Mathias Lemberger – Patientrapporterat hälsoutfall efter avslutad multidisciplinär behandling av patienter födda med läpp- käk och gomspalt vid Stockholms Kraniofaciala Team

15.40–15.55 Universitetslektor Inger Wårdh – oralt relaterad livskvalitet och objektiv tuggförmåga - mätt med Eichners index

15.55–16.10 Övertandläkare Gunilla Pousette-Lundgren – Oral hälsarelaterad livskvalitet hos ungdomar med Amelogenisis imperfekta

16.10–16.25 Doktorand Sonja Rafat – Is there any relationship between oral health and type and degree of substance use disorder? – A comparative cross sectional study

16.25–16.40 Doktorand Tove Zander – Oral health among injecting drug users at needle exchange program (NEP) in Stockholm

16.40–17.00 Avslutande diskussion

Contact person: Eva Segelöv
OdontologiPsykologi