Föreläsningar och seminarier

Registerforskning på oral hälsa

2016-05-1215:00 Takterassen 4C, Nya lärandemiljön, ANA 8, plan 4Campus Flemingsberg

Kl. 15-16 Professor Nancy Pedersen: Presentation av Tvillingregistret

Kl. 16-17 Överläkare och medicinsk rådgivare Gunnar Ljunggren och övertandläkare Kjell Bjerrehorn, HSF: Presentation av VAL-databasen (SLL)

Anmälan för fika till Heli Vänskä.

Contact person: Gunilla Sandborgh Englund
Odontologi