Föreläsningar och seminarier

OBS! Forskningsseminarium Britt Hedenberg Magnusson skjuts upp till våren

2016-11-3012:15Campus Flemingsberg

Dentmed forskningsseminarieserie

Britt Hedenberg-Magnusson, docent, Eastman institutet (bettfysiologi)

OBS. Seminariet är uppskjutet till vårterminen 2017!

Contact person: Heli Vänskä
Odontologi