Halvtidskontroller

Halvtidsseminarium Joannis Grigoriadis

2014-04-1113:00 Konrad, Alfred Nobels allé 8, plan 6Campus Flemingsberg

Projekttitel: Spatial control of biting behavior with special reference to patients with dental implants

Huvudhandledare: Mats Trulsson, professor, institutionen för odontologi, Karolinska Institutet

Bihandledare: Krister Svensson, adjunkt,  institutionen för odontologi, Karolinska Institutet

Betygsnämnd

Gunnar E. Carlsson, professor emeritus, avdelningen för oral protetik, Göteborgs universitet

Karl G. Westberg, Lektor, avdelningen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet

Malin Ernberg, professor, institutionen för odontologi, Karolinska Institutet

Contact person: Heli Vänskä
Tandvård