Halvtidskontroller

Halvtid Daniel Benchimol

2015-03-2713:00 Konrad, Alfred Nobels allé 8, plan 6Campus Flemingsberg

Projekttitel: Strategier för dosminskning och optimering av bildkvalitet med bibehållen adekvat diagnostik information för olika bildgivande modaliteter inom odontologin

Handledare:

Huvudhandledare: Xie-Qi Shi, lektor, avdelningen för orofacial diagnostik och kirurgi

Bi-handledare: Karin Näsström, lektor,  avdelningen för orofacial diagnostik och kirurgi

Betygsnämnd:

Kristina Hellén-Halme, docent, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Sara Lofthag-Hansen, med.dr., Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet

Fredrik Bryndahl, med.dr., Institutionen för odontologi, Umeå universitet

Contact person: Heli Vänskä
Odontologi