Föreläsningar och seminarier

Forskningsseminarium Sugars

2015-03-1112:15Campus Flemingsberg

Rachael Sugars, docent, enheten för cell och molekylärbiologi. På engelska.

Anmälan senast måndag 9 mars i om du vill ha en sallad.

Contact person: Heli Vänskä
Odontologi