Föreläsningar och seminarier

Forskningsseminarium Al-Sayegh & ISP-seminarium Grundström Riben

This page in English
2019-02-1312:15 Konrad, Alfred Nobels allé 8, plan 6Campus Flemingsberg

Dentmed forskningsseminarieserie

Samaa Al-Sayegh, doktorand (Orofacial smärta och käkfunktion)

Projekttitel: Sensory-motor regulation of human chewing and biting behavior in painful orofacial conditions

Huvudhandledare: Nikolaos Christidis

 

ISP-seminarium för 

Caroline Grundström Riben, doktorand (Parodontologi) 

Projekttitel: Peri-implantitis - Surgical treatment, antibiotics and risk factors

Huvudhandledare: Margareta Hultin

 

Seminariet är på engelska.

 

Anmälan senast måndag 11 februari för lunchmacka.

Contact person: Heli Vänskä
Odontologi