Konferenser och symposier

E-learning på institutionen för odontologi - ett inspirationsseminarium

2014-03-0508:30 till 14:00 4Y, Alfred Nobels allé 8Campus Flemingsberg

Mellan institutionen för odontologis olika avdelningar saknas ibland en pedagogisk dialog. Ett tydligt exempel rör webbplattformen Pingpong. Du kanske känner till att e-learning har varit på tal de senaste åren som en naturlig utveckling inom högskolepedagogiken, du kanske till och med vet en hel del goda exempel på e-learning från andra högskolor och vetenskapliga artiklar. Men använder du själv den webbplattform som vi har tillgång till? Vet du hur kollegorna på nästa våning/andra sidan väggen arbetar med Pingpong? Den här halvdagen är till för att få insikt i just detta och för att få ett utbyte med varandra.

Lärandemål:
- Att känna till vilka möjligheter som finns i plattformen och hur de kan anpassas till våra kurser och moment
- Att känna till de resurser som kan ge dig hjälp att komma igång eller komma vidare
- Att vid dagens slut ha ett eget förslag på en ny lärandeaktivitet till kurswebben

Contact person: Xie Qi Shi
Lärande