Disputationer

Disputation Murad Altamash

This page in English
2016-12-1609:00 Alfred Nobels allé 8, lokal: 4UCampus Flemingsberg

Periodontal Conditions and Treatment Outcomes for Subjects with Diabetes Mellitus: Special Emphasis on HbA1c Levels and T-cells

Akademisk avhandling som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet försvaras offentligt av Murad Altamash, BDS. enheten för parodontologi, insitutionen för odontologi, Karolinska Institutet.

Huvudhandledare: 

Per-Erik Engström, docent, Karolinska Institutet, institutionen för odontologi, enheten för parodontologi

Bihandledare: 

Björn Klinge , professor, Karolinska Institutet, institutionen för odontologi, enheten för parodontologi; och professor, odontologiska fakulteten, Malmö Högskola

Karl-Gösta Sundqvist, professor, Karolinska Institutet, institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin 

Opponent:

Palle Holmstrup, professor, Köpenhamns Universitet, Department of Odontology, avdelningen för parodontologi

Betygsnämnd: 

Eva Toft, docent, Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Huddinge

Per Ramberg, docent, PR Dental 

Mats Remberger, professor, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi, Huddinge

Contact person: Heli Vänskä
DiabetesOdontologi