Disputationer

Disputation Jari Taghavi Bayat

This page in English
2016-12-0909:00 Alfred Nobels allé 8, lokal: 4XCampus Flemingsberg

Malocclusion Among Adolescents: Qualitative and Quantitative Studies of the Impact on Oral Health and Daily Life

Akademisk avhandling som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet försvaras offentligt av Jari Taghavi Bayat, DDS. avdelningen för ortodonti, insitutionen för odontologi, Karolinska Institutet.

Huvudhandledare:

Jan Huggare, professor, Karolinska Institutet, institutionen för odontologi, avdelningen för ortodonti

Bihandledare:

Nazar Akrami, docent, Uppsala Universitet, institutionen för psykologi

Bengt Mohlin, professor, Götebogs Universitet, Sahlgrenska akademin, institutionen för odontologi

Opponent:

Susan Cunningham, professor, UCL Eastman Dental Institute, London

Betygsnämnd:

Rune Lindsten, docent, Department of Orthodontics, The Institute for Postgraduate Dental Education, Jönköping

Ulla Ek, professor, Stockholms Universitet, specialpedagogiska institutionen

Inger Wårdh, docent, Karolinska Institutet, institutionen för odontologi

Contact person: Heli Vänskä
OdontologiPsykologiTandvård