Disputationer

Disputation Göran Friman

2017-02-2410:00 Akademiskt centrum för äldretandvård, ACT, Mariebergsgatan 22B, Stockholms Sjukhem, StockholmAnnan

Titel: Medical Screening in Dental Settings

Kan och bör tandvården utföra opportunistisk medicinsk screening? Hur upplever patienter, myndigheter och organisationer detta? Påverkas hälsoutvecklingen?

Institutionen för odontologi, enheten för gerodonti och Akademiskt centrum för äldretandvård, Karolinska Institutet

Handledare:

Inger Wårdh, Margareta Hultin, Gunnar Nilsson

Opponent: 

Tiril Willumsen, professor, Universitetet i Oslo

Betygsnämnd:

Jan Östergren, Annsofi Johannsen, Maja Söderbäck

Ordförande:

Gunilla Sandborgh Englund

 

Disputationsakten hålls på svenska.

ANMÄLAN

Anmäl deltagande och specialkost senast 2017-02-05
goran.friman@ki.se eller 070 5603 747

Välkommen!

Contact person: Heli Vänskä
Odontologi