Information för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal

Institutionen för odontologi utför specialistvård och konsultverksamhet i samverkan med ett flertal landsting i Sverige.

Remiss

Studentkliniken tar inte emot remisser/är ingen remissinstans. Man kan dock hänvisa patienter att själva söka vård hos oss. Behandling av patienter med komplicerade eller särskilda vårdbehov utförs vid institutionens olika specialistkliniker. Patienter tas emot efter remiss från tandläkare, läkare och andra vårdgivare.

Konsultverksamhet

En annan viktig del av specialisttandläkarnas arbete vid institutionen är konsultverksamhet. Som tandläkare, tandhygienist eller annan vårdgivare får du råd och förslag till behandling av enskilda patienter.

Länkar

Tandvård