Skip to main content

Forskningsteman

Klinisk odontologi och diagnostik

Text

Temagruppsledare:

Göran Dahllöf, professor, avdelningen för pedodonti.

Forskare inom klinisk odontologi och diagnostik Länk till Forskare

Infektion, immunologi och inflammation

Temagruppsledare:

Anders Gustafsson, enheten för parodontologi

Forskare inom infektion, immunologi och inflammation LÄnk

Orofacial neurovetenskap

Temagruppsledare:

Peter Svensson

Forskare inom orofacial neurovetenskap