Att behandlas av student

Våra studenter på tandläkar- och tandhygienistprogrammet erbjuder de flesta behandlingar inom tandvården till lite lägre kostnader. Exempel på behandlingar du kan få är fyllningar, kron- och broterapi, rotfyllningar, bettskenor och enstaka implantat.

Bli patient hos våra studenter

För att bli patient hos någon av våra studenter måste du anmäla ditt intresse. Anmälan kan för närvarande bara göras genom ett besök i vår reception på plan 6. Behovet av patienter varierar från termin till termin. Inför ditt första besök hos någon av våra studenter måste vi undersöka din tandhälsa för att vara säkra på att våra studenter klarar av att behandla dig. Vid ditt första besök blir du därför undersökt av någon av lärarna (läs mer under rubriken särskilda villkor för behandling nedan). Om du inte har större vårdbehov än våra studenter klarar av skriver vi in dig. I de fall då behandlingsbehovet är för omfattande eller för komplicerat för studenterna kan vi erbjuda en remiss till vår specialistklinik. Tänk på att det inte är tillåtet att ta med sig barn in på klinikerna där studenter behandlar.

Avboka din tid

För tidsavbokning eller övriga frågor: 08-524 88 200

Om du vid upprepade tillfällen uteblivit från eller lämnat sent återbud till avtalad tid kan du komma att skrivas av. Du kan då inte längre räkna med att få fortsatt behandling.

Priser

Fr.o.m. höstterminen 2016 tillämpar vi en ny studenttaxa. Det innebär att du inte nödvändigtvis kommer behöva betala efter varje besök utan istället när åtgärden är utförd. Din tandläkarstudent kommer lämna ett kostnadsförslag om vad behandlingen kommer att kosta. Den nya taxan finns att ta del av i väntrummet och i receptionen och kom ihåg att du bara kan betala med kort. Klinikerna där du behandlas av studenter är inte anslutna till försäkringskassan.

I undantagsfall kan ditt tillstånd kräva ytterligare specialistundersökning på röntgen. Om så är fallet debiteras det enligt tandvådstaxan som omfattas av tandvårdsförsäkringen.

Särskilda villkor för behandling

Studenter behandlar patienter under noggrann handledning av lärare. Eftersom det är en lärandesituation gäller särskilda villkor. Nedanstående punkter bedöms av lärare i samband med ditt första besök:

  • Du måste kunna tala svenska eller engelska obehindrat utan tolk
  • Ditt vårdbehov får inte vara för stort
  • Ditt hälsotillstånd får inte vara för dåligt
  • Du får inte vara under medicinering av Waran, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis
  • Du får inte ha behov av antibiotikaprofylax inför tandbehandling
  • Du får inte ha känd blodsmitta eller MRSA

Behandlingstid

Studenterna arbetar långsammare än färdigutbildade tandläkare och tandhygienister. Du måste därför kunna komma för behandling ca 1–2 gånger/vecka och vara beredd att stanna i 2–3 timmar både för- och/eller eftermiddagar.

Garanti

När du har fått en protetisk åtgärd har du 1 års garanti för proteser och 2 års garanti för kronor och broar. Detta innebär att vi gör om din protes, krona eller bro under garantitiden utan kostnad upp till betalt belopp.

Hitta till oss

Information om hur du hittar till oss finns på sidan Hitta till tandvården på KI. Där finns även information om parkering.