Anmälan till Akademiskt forum

Välkommen till Akademiskt forum!

Akademiskt forum är ett forum för delaktighet. Här får du som är lärare eller klinisk handledare möjlighet att reflektera, diskutera och påverka vägval i strategiska frågor under trevliga former. 

Vid första tillfället diskuterar vi risker och möjligheter med att starta ny tandläkarutbildning tillsammans med Nanyang Technological University och National Dental Center i Singapore.

Datum: Torsdag 21 mars 

Plats: Odontologiska Föreningens pub, Alfred Nobels allé 8, plan 4