Allmän patientinformation

Under Institutionen för odontologi ligger Universitetstandvården. Där finns en studentklinik där studerande på tandläkar-, och tandhygienistprogrammet utför tandvård på patienter. Behandlingen sker under noggrann handledning av erfarna lärare.

Alla är välkomna att söka till klinikerna för vuxentandvård som patient. Behandlingen tar längre tid men som kompensation är kostnaden lägre jämfört med normal tandvårdstaxa.

Hitta till oss

Information om hur du hittar till oss finns på sidan Hitta till tandvården på KI. Där finns även information om parkering.

Kostnad/Patientkassa

Fr.o.m. höstterminen 2016 tillämpar vi en tandvårdstaxa ("prislista") som är speciellt framtagen vid behandling av våra studenter.

Den 1 september 2015 upphörde kontanthanteringen i patientkassan. Det innebär att man bara kan betala med betalkort (inte American Express). I undantagsfall kan en faktura utställas.

Patientkassan besvarar gärna dina frågor angående din tandvårdsavgift. Om du har frågor angående tandvården bör du vända dig till din behandlande tandläkare eller student.

Barn och ungdomar (0-19 år)

Barnkliniken (pedodonti) vid institutionen för odontologi ansvarar för att cirka 6000 barn och ungdomar som bor i Huddinge får regelbunden tandvård. Kliniken tar även emot remisser för specialisttandvård för barn och ungdomar.

Specialisttandvård

Patienter med särskilda behov som kräver omfattande utredning och kvalificerad behandling behandlas vid någon utav institutionens åtta specialistkliniker. För att få behandling på någon av specialistklinikerna måste du ha en remiss från tandläkare eller läkare. Undantag gäller för specialistbehandling inom ortodonti (tandreglering) där både barn och vuxna med och utan remiss behandlas. De olika specialistklinikerna är:

 • Bild- och funktionsodontologi (röntgen), käkkirurgi
 • Endodonti (rotbehandling och rotfyllning)
 • Orofacial smärta och käkfunktion
 • Ortodonti (tandreglering)
 • Parodontologi (tandlossning)
 • Pedodonti (barntandvård)
 • Protetik (tandproteser)

Om du inte är nöjd

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Enligt bland annat Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och Tandvårdslagen (1985:125) ska patienten

 • få vård av god kvalitet
 • ges ett gott omhändertagande
 • visas omtanke och respekt
 • i förtroende kunna lämna uppgifter om sina personliga förhållanden

Du kan läsa mer om de lagar som styr hälso- och sjukvården på Vårdguidens hemsida.

Om du har fått dåligt bemötande eller behöver hjälp

Om du anser att du har blivit dåligt bemött av personalen vid institutionen för odontologi eller behöver hjälp för att få den vård du vill ha bör du i första hand vända dig till chefen vid berörd avdelning (se nedan).

Förtroendenämnden

Du kan också vända dig till Förtroendenämnden vars uppdrag är att reda ut och lösa konflikter. Fyll i blanketten Anmälan om problem i vården och skicka den till: 
Karolinska Institutet,  Institutionen för odontologi, Förtroendenämnden, Box 4064, 141 04 Huddinge.

Ärenden äldre än 2 år handlägges ej. Förtroendenämndens beslut kan ej överklagas.

Avdelningschefer vid institutionen för odontologi

Avdelning 2 Alfheidur Astvaldsdottir
Avdelning 3 Kåre Buhlin
Avdelning 4 Mats Trulsson
Avdelning 5 Agneta L-A Karsten
Avdelning 6 Göran Dahllöf
Avdelning 7 Xie Qi Shi
Avdelning 8

Ann Roosaar

Om du anser att du har rätt till ersättning

Om du vill ha ersättning för skada som uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling kan du ansöka om ersättning från någon av patientförsäkringarna. Försäkringsbolag för institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet är Moderna försäkringarOm du anser att någon av våra anställda begått fel i sin yrkesutövning kan du göra en anmälan till Socialstyrelsen.

Tandvård