Workshop med Dr. Eric Morris på Kompetenscentrum för psykoterapi

ACT for psychosis and complex patients 

Vi är stolta och glada att bjuda in till Workshop med Dr. Eric Morris. Dr. Morris har lång erfarenhet av behandling av psykos och komplex problematik. Hans forskning har fokuserat på hur man ger behandling för patienter med psykos. Du kommer att få verktyg som bland annat hjälper dig vid behandling vid allvarliga psykiatriska problem och hur man kan arbeta med patienter med psykos som hör röster och som lider av paranoida föreställningar. Se informationsbladet nedan för mer information.

 

Tid: 26-27 september, kl 9-16.

Plats: Kompetenscentrum för psykoterapi, Liljeholmstorget 7B, Stockholm

Kontaktperson: thomas.parling@ki.se

Länkar

Klinisk neurovetenskapPsykoterapi