Skip to main content

Utbildningslokaler inom NKS

Ett arbete påbörjas nu under Programkontoret för att se över undervisningslokalerna i de nya sjukhusbyggnaderna. Institutionens GUA ingår i referensgruppen.

Seniora projektledare är Kristina Gemzell Danielsson och Jan-Olov Höög

Projektledare är Josefin Lundgren-NKS och Ylva Olsson -KI

Uppdraget är att:

 • Inventera de utbildningslokaler som finns planerade inom NKS
 • Allokera utbildningsverksamheten till aktuella lokaler
 • Planera hur all utbildningsverksamhet inom NKS ska koordineras och organiseras, dvs grund- och specialistutbildningar, AT- och ST-utbildningar, samt övrig utbildning inklusive vidareutbildningar

Frågor som blir aktuella i projektet är:

 • Vad ser vi för förändringar framåt vad gäller utbildning och lokaler och dess användning?
 • Hur bokar vi idag lokaler?
 • Hur skulle vi vilja boka lokaler? Vad är viktigt, teknik, annat?
 • Vilka lokaler utnyttjar våra studenter?
 • Hur ser det interprofessionella lärandet ut?
 • Vilken kontakt har vi med studierektorerna?
 • Hur samarbetar vi inom undervisningen med de andra undervisningssjukhusen?
 • Ny pedagogik, webb? Pågår pedagogiska projekt?