Torbjörn Tomsons forskargrupp

This page in English

Klinisk epilepsi

Epilepsi är den vanligaste bland allvarliga kroniska neurologiska sjukdomar. Den drabbar var femtionde person under någon period i livet. Epilepsi har många olika former och orsakerna varierar. Forskningen rör säkrare behandling, bland annat av gravida kvinnor för att minska risken för fosterskador, och att hitta förklaringar till varför en del epilepsipatienter plötsligt dör under anfallet. Eftersom epilepsi är en heterogen sjukdom har Torbjörn Tomson byggt upp stora internationella samarbeten då forskningen kräver stora patientmaterial.

Forskningsprojekt

  • Riskfaktorer för epilepsi
  • Plötslig oväntad oförklarad död, (SUDEP)
  • Graviditet och epilepsi
  • Graviditet påverkar omsättningen av läkemedel i kroppen

Utvalda publikationer

 Antiepileptic treatment in pregnant women: morphological and behavioural effects.
Tomson T, Battino D
Handb Exp Pharmacol 2011 ;205():295-315

 Dose-dependent risk of malformations with antiepileptic drugs: an analysis of data from the EURAP epilepsy and pregnancy registry.
Tomson T, Battino D, Bonizzoni E, Craig J, Lindhout D, Sabers A, et al
Lancet Neurol 2011 Jul;10(7):609-17

 The impact of background antiepileptic drugs on the efficacy and safety of pregabalin in treating partial-onset seizures: a post hoc analysis of combined clinical trials.
Tomson T, Almas M, Giordano S, Cabrera J
Epilepsy Res. 2011 Sep;96(1-2):64-73

 Prior hospitalization for stroke, diabetes, myocardial infarction, and subsequent risk of unprovoked seizures.
Adelöw C, Andersson T, Ahlbom A, Tomson T
Epilepsia 2011 Feb;52(2):301-7

 Prior hospitalization for stroke, diabetes, myocardial infarction, and subsequent risk of unprovoked seizures.
Adelöw C, Andersson T, Ahlbom A, Tomson T
Epilepsia 2011 Feb;52(2):301-7

Gruppmedlemmar

Klinisk neurovetenskap