Susanne Bejerots forskningsgrupp

This page in English

Klinisk Neuropsykiatri

Neuropsykiatri är ett vitt begrepp som innebär att psykiatriska problem har en biologisk grund. Autism och Aspergers syndrom (som sammanfattas under begreppet autismspektrumsyndrom), ADHD, svåra tvångssyndrom/OCD, psykisk utvecklingsstörning och andra utvecklingsrelaterade problem är tillstånd som ingår i paraplybegreppet.

Personer med dessa svårigheter har ökad risk för depressioner, stressreaktioner och andra psykiska problem, men också en ökad risk för kroppsliga symtom och sjukdomar. Vissa problem kan förklaras utifrån en genetisk sårbarhet, och/eller ha immunologiska och endokrina orsaker men även andra faktorer kan bidra till nedsatt psykisk och kroppslig hälsa. Som vuxna har dessa grupper svårigheter att få vardagen att fungera och etablera sig på arbetsmarknaden. Många lider av ensamhet, låg livskvalitet och har mobbats under sin uppväxt.

Forskargruppen har systematiskt kartlagt symtom, samsjuklighet, livsvillkor och funktionsnedsättningar hos vuxna med ADHD och autismspektrumsyndrom och utvärderat farmakologisk och psykologiska behandlingar. Vi har också intresserat oss för samtidig sjuklighet, könsidentitetsaspekter, riskfaktorer för mobbning och skattningsinstrument som mäter symtomomfattning. Även studier av hjärnans blodflöde vid autismspektrumsyndrom har gjorts. Planerade och pågående studier berör hjärnstamsaudiometri som diagnostiskt instrument, tandhälsa, motorik, plötsligt debuterande tvångssyndrom, könshormonspåverkan och betydelse av låga D-vitaminnivåer.
Vi bedriver klinisk förankrad forskning för mycket angelägna patientgrupper med livslånga funktionsnedsättningar och stora hjälpbehov - men också med stora tillgångar som sällan tas tillvara. Forskningsresultaten är direkt tillämpbara i den kliniska vardagen.

Forskningsprojekt

  • Genderaspekter och biologiska parametrar hos vuxna med autismspektrumsyndrom
  • Uppföljning av Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS) samt validitetsprövning av laboratorieanalys för diagnostisering av tillståndet
  • Biologiska markörer och neurofysiologiska metoder i psykiatrisk diagnostik
  • Tandhälsa hos vuxna med ADHD eller autismspektrumtillstånd
  • Mobbning och motorik

Utvalda publikationer

The Brief Obsessive-Compulsive Scale (BOCS): a self-report scale for OCD and obsessive-compulsive related disorders.
Bejerot S, Edman G, Anckarsäter H, Berglund G, Gillberg C, Hofvander B, et al
Nord J Psychiatry 2014 Nov;68(8):549-59

Sexuality and gender role in autism spectrum disorder: a case control study.
Bejerot S, Eriksson J
PLoS ONE 2014 ;9(1):e87961

Plasma oxytocin changes and anti-obsessive response during serotonin reuptake inhibitor treatment: a placebo controlled study.
Humble M, Uvnäs-Moberg K, Engström I, Bejerot S
BMC Psychiatry 2013 Dec;13():344

RAADS-14 Screen: validity of a screening tool for autism spectrum disorder in an adult psychiatric population.
Eriksson J, Andersen L, Bejerot S
Mol Autism 2013 Dec;4(1):49

Group cognitive behavioural therapy and group recreational activity for adults with autism spectrum disorders: a preliminary randomized controlled trial.
Hesselmark E, Plenty S, Bejerot S
Autism 2014 Aug;18(6):672-83

Gruppmedlemmar

Klinisk neurovetenskapPsykiatri