Skip to main content

Styrgrupp

Name and title Study funcion
Fredrik Piehl, MD, PhD, Neurolog Koordinerande forskare
Anders Svenningsson, MD, PhD, Neurolog Forskare
Thomas Frisell, PhD, Biostatistiker, Karolinska Institutet Ansvarig statistiker
Ingrid Kockum, PhD, Bioinformatiker, Karolinska Institutet Ansvarig för datahantering
Anna Fogdell-Hahn, Immunolog, Karolinska Institutet Projektkoordinator,
ansvarig för laboratorietester av anti-läkemedelsantikroppar (ADA)
Annette Langer-Gould, MD, PhD, neurolog
Kaiser Foundation Research Institute (Pasadena, USA)
Forskare
Suvi Virtanen, Epidemiolog, Karolinska Institutet Projektsamordnare och monitor

UniversitetsklinikerKarta Sverige

Umeå
Uppsala
Örebro
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund/Malmö

Inkluderar 63% av det beräknade antalet MS patienter i Sverige

Logotyper samarbetspartners