Skip to main content

Stockholm Stress Center

Avdelningen för försäkringsmedicin ingår i Stockholm Stress Center som är ett tvärvetenskapligt ’Center of excellens’ för forskning om arbetsrelaterad stress och hälsa.

Fem forskargrupper ingår i centrat, som finansieras av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).