Skip to main content

Sjukfrånvaro efter 65

Alltfler personer är yrkesverksamma efter de fyllt 65 år. Kunskap behövs om deras sjukfrånvaro och vad som påverkar den.

Läs mer om projektet