Skip to main content

Sjukdomar i ögats främre delar

Per Montans grupp studerar komplikationer efter gråstarrskirurgi såsom inflammation, infektion och hornhinnepåverkan. Dessutom bedrivs forskning om kronisk ögonallergi. Gruppen inkluderar fem kolleger på S:t Eriks Ögonsjukhus samt kolleger i det Nationella Kataraktregistret och på Mölndals och Umeås ögonkliniker. Övriga samarbetspartner är Klinisk Mikrobiologi och Klinisk Immunologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Stefan Löfgren studerar en sjukdomsmekanism, produktion av så kallade fria radikaler, som anses ha stor betydelse för flera vanliga ögonsjukdomar, till exempel gråstarr. I djurmodeller studeras bildningen av de fria radikalerna men också hur vävnaden försöker reparera deras skadeverkningar. Målet är att finna metoder som på sikt kan minska utveckling av grå starr hos människa och kanske också bota gråstarr på medicinsk väg. Samarbete sker med grupperingar på Akademiska sjukhuset, Lincoln-Nebraska universitetet i USA samt Bonns Universitetssjukhus i Tyskland.

Gysbert van Settens grupp studerar tillväxt- och läkningsfaktorer i tårar samt i kammarvätskan och glaskroppen. Gruppen undersöker olika effekter på cellulär nivå av gråstarrs- och glaukomkirurgi. Vidare utförs forskning inom hornhinnesårläkning, kontaktlinsers påverkan på hornhinnan och patogenetiska faktorer vid torra ögon. Docent van Setten har patent och har lämnat in patentansökningar på innovationer inom ögonområdet. Gruppen, där tre läkare från S:t Eriks Ögonsjukhus ingår, har samarbete med Karolinska Institutet och med USA, Grekland och Österrike.

Forskargruppsledare

Anknuten

Per Montan

Enhet: Ögon och syn Löfgren/Kugelberg
E-post: per.montan@ki.se

Utvalda publikationer

16680103

15670794

15144463

11935435

Gruppmedlemmar

[ou:265728]