Om försäkringsmedicin

This page in English

Försäkringsmedicin är ett relativt nytt forskningsämne. Det finns några olika definitioner av området. Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum (NFF) antog den 12 mars 2011 följande definition av kunskapsområdet försäkringsmedicin:

"Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om hur funktionstillstånd, diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada påverkar och påverkas av olika sjukförsäkringars utformning samt därmed relaterade överväganden och åtgärder inom berörda professioner."


Kontaktinformation

Postadress:

Karolinska Institutet
Sektionen för försäkringsmedicin
171 77 Stockholm

Besöksadress:

Berzeliusväg 3, plan 6
KI Campus Solna 

Sektionschef:

Professor

Kristina Alexanderson

Telefon: 08-524 832 00
Enhet: Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8
E-post: Kristina.Alexanderson@ki.se

Administration:

Administratör

Annika Evolahti

Telefon: 08-524 832 24
Enhet: Försäkringsmedicin
E-post: Annika.Evolahti@ki.se

Administratör

Katarina Lönnqvist

Telefon: 08-524 832 24
Enhet: Försäkringsmedicin
E-post: katarina.lonnqvist@ki.se

Försäkringsmedicin