Skip to main content

Om försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin är ett relativt nytt forskningsämne. Det finns några olika definitioner av området. Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum (NFF) antog den 12 mars 2011 följande definition av kunskapsområdet försäkringsmedicin:

"Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om hur funktionstillstånd, diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada påverkar och påverkas av olika sjukförsäkringars utformning samt därmed relaterade överväganden och åtgärder inom berörda professioner."


Kontaktinformation

Postadress:

Karolinska Institutet
Sektionen för försäkringsmedicin
171 77 Stockholm

Besöksadress:

Berzeliusväg 3, plan 6
KI Campus Solna

Sektionschef:

Professor, senior

Kristina Alexanderson

Enhet: Försäkringsmedicin Alexanderson
E-post: Kristina.Alexanderson@ki.se

Administration:

Administratör

Annika Evolahti

Telefon: 08-524 832 23
Enhet: Försäkringsmedicin
E-post: Annika.Evolahti@ki.se

Administratör

Katarina Lönnqvist

Telefon: 08-524 832 24
Enhet: Försäkringsmedicin
E-post: katarina.lonnqvist@ki.se