Ögonrörelseutveckling

Inom forskningsprojektet ögonrörelseutveckling är vi intresserade av att lära oss mer om nedsatt synfunktion relaterade till olika typer av hjärnskador, såsom autism, cerebral pares och metabola sjukdomar (ämnesomsättningssjukdomar).

Genom att studera hur synen och förmågan att röra ögonen utvecklas hos friska personer kan vi bättre förstå hur olika typer av utvecklingsrelaterade neurologiska funktionsnedsättningar påverkar utvecklingen av det visuella systemet hos personer med olika typer av hjärnskador. Vi utarbetar och utvärderar också nya metoder för att testa synen och ögonrörelsefunktionen hos barn och vuxna.

Kontaktperson

Jan Ygge

Professor Emeritus/Emerita
08-524 868 85
Pansell
K8 Klinisk neurovetenskap