Skip to main content

Ögonakuten och optikerprogrammet startar klinisk utbildningsmottagning

Utbildningsmottagningen är en gemensam satsning av ögonakuten och KI:s optikerutbildning. Den är till för vuxna patienter som söker vård på ögonakuten för tillstånd som inte bedöms vara akuta, men som behöver undersökas inom den närmaste veckan. Det kan handla om misstänkt glaskroppsavlossning, blefarit, konjunktivit eller dimsyn (ej plötslig). Vid triageringen erbjuds patienterna antingen en tid på vårdvalsmottagning, eller en tid på utbildningsmottagningen på S:t Erik

St Eriks Ögonsjukhus

Utbildningsmottagningen bemannas av ST-läkare, ögonspecialistläkare samt optiker med magisterexamen från S:t Erik. Karolinska Institutet bidrar med optikerstudenter, studenter på magisterprogrammet, kandidater från läkarprogrammet, studenter på ögonsjuksköterskeutbildning, samt kliniska handledare. Var och en tillför viktig kompetens för det dagliga arbetet på mottagningen, samtidigt som patientfallen ger studenterna värdefull kunskap.

Linda Kwenga Koppari, tf sektionschef på ögonakuten, ser flera vinster vid sidan av produktionsökningen: - Ett närmare samarbete med optikerutbildningen kan stärka bilden av S:t Erik som centrum för ögonsjukvård, forskning och utbildning. Vi kan erbjuda ett varierat patientunderlag för studenterna, och vi tror också att detta kan attrahera fler optiker med magisterexamen till S:t Erik. Här får de en unik möjlighet att arbeta som kliniska handledare för studenter.

Under uppstartsperioden mars-maj kommer mottagningen endast vara öppen tisdagar, med 10-20 bokade patientbesök per tillfälle. Patienterna hänvisas till ett väntrum på plan 1 utanför optikerutbildningen, intill nya S:t Eriks visningslokaler.

Marika Wahlberg Ramsay som ansvarar för optikerutbildningen, ser stora fördelar med den nya mottagningen:- Vi har sedan länge ett väl upparbetat samarbete mellan KI och S.t Erik, men när vi nu tar steget vidare kan våra studerande både bredda och fördjupa sina kunskaper i en interprofessionell lärandemiljö.

S:t Erik och KI har gemensamt ansökt om ALF-medel från Region Stockholm för att kunna köpa ny utrustning till utbildningsmottagningen. Planen till hösten är att fortsätta driva mottagningen och utöka med fler dagar i veckan.

Text: Madelene Lundin, St Eriks Ögonsjukhus