Nils Lindefors forskargrupp

This page in English

Psykiatrisk behandlingsforskning om affektiva och ångestsjukdomar

Klinisk psykiatri innehåller en rad effektiva behandlingsmetoder, men det är ändå alltför vanligt att patienter till slut inte riktigt uppnår normalisering (remission). Vidare är de organisatoriska aspekterna av vården ännu onödigt outvecklade med avseende på processeffektivitet. Vi behöver fortsatt utveckla behandlingsutbud och effektivitet samt att utveckla vårdprocesser, i syfte att öka tillgänglighet till god vård och för ett utökat värdeskapande för patienter (ex livskvalitet, hälsa och autonomi). Vi ägnar oss åt psykiatrisk behandlingsforskning om affektiva sjukdomar. Primärt syfte är att utveckla säkra och effektiva procedurer för diagnostik, behandling och uppföljning.

Vår forskning fokuserar på kliniskt dominerande sjukdomsområden som affektiva sjukdomar som bipolär sjukdom och depression samt ångestsjukdomar.

Vi är intresserade av: 

 • att kvalitetssäkra och förfina den inledande diagnostiska proceduren för att få bästa möjliga grund för vårdplanering
 • att kvalitetssäkra och förfina den kombination av åtgärder och behandlingar som ger bästa möjliga vårdresultat för patienten
 • att säkerställa effektiva mätningar av process- och vårdresultat
 • att utveckla kliniskt användbara metoder för att verifiera behandlingars säkerhet, kliniska effektivitet, kvalitet och hållbarhet

Forskningsprojekt

Kontaktperson inom parantes.

 • Kvalitetssystem för uppföljning av diagnostik och behandling vid affektiva sjukdomar (Lina Martinsson)
 • Hälsoekonomisk analys av värdeskapande vid behandling av depression och ångestsyndrom (Samir El Alaoui)
 • Biomarkörer för litiumbehandling av bipolär sjukdom – genetik och epigenetik (Lina Martinsson; projektansvarig Lena Backlund)
 • Registerstudier för samband mellan suicidrisk och behandling vid bipolär sjukdom (Lina Martinsson)
 • Psykologisk behandling vid bipolär sjukdom, flera projekt med behandling individuellt eller i grupp (Cecilia Svanborg)
 • Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi vid bipolär depression (Cecilia Svanborg)
 • Introduktion och kvalitetssäkring av transdiagnostiska behandlingar vid depression och ångestsyndrom (Cecilia Svanborg)
 • Inflammationsrelaterade biomarkörer för depression (Johan Söderlund)
 • Transkraniell magnetstimulering vid depression (Mats Adler)
 • Kedjetäcken mot sömnstörning vid samtidig psykisk sjukdom (Mats Adler)

Utvalda publikationer

Combining Time-Driven Activity-Based Costing with Clinical Outcome in Cost-Effectiveness Analysis to Measure Value in Treatment of Depression.
El Alaoui S, Lindefors N
PLoS ONE 2016 ;11(10):e0165389

Predicting Outcome in Internet-Based Cognitive Behaviour Therapy for Major Depression: A Large Cohort Study of Adult Patients in Routine Psychiatric Care.
El Alaoui S, Ljótsson B, Hedman E, Svanborg C, Kaldo V, Lindefors N
PLoS ONE 2016 ;11(9):e0161191

Martinsson L,  Wei Y,  Xu D,  Melas PA,  Mathe AA,  Schalling M,  et al. Long-term lithium treatment in bipolar disorder is associated with longer leukocyte telomeres. Translational psychiatry 2013 3; e261-

Martinsson L,  Westman J,  Hallgren J,  Ösby U,  Backlund L. Lithium treatment and cancer incidence in bipolar disorder. Bipolar disorders 2016 18;1 33-40

Hedman E, Ljótsson B, Kaldo V, Hesser H, El Alaoui S, Kraepelien M, Andersson E, et al. Effectiveness of Internet-based cognitive behaviour therapy for depression in routine psychiatric care Journal of Affective Disorders 2014 Feb;155:49-58

Gruppmedlemmar

Mats AdlerAnknuten
Nils LindeforsAnknuten, Forskargruppsledare
Lina MartinssonAnknuten
Mussie MsghinaAnknuten
Oscar NorbeckAnknuten
Johan SöderlundAnknuten
Susanna ÖstermanForskarstuderande

Predicting Outcome in Internet-Based Cognitive Behaviour Therapy for Major Depression: A Large Cohort Study of Adult Patients in Routine Psychiatric Care.
El Alaoui S, Ljótsson B, Hedman E, Svanborg C, Kaldo V, Lindefors N
PLoS ONE 2016 ;11(9):e0161191

Klinisk neurovetenskapPsykiatri