Niaz Ahmeds forskargrupp

This page in English

Stroke - akut intervention och sekundär prevention

Stroke är den vanligaste orsaken till handikapp i världen och även tillsammans med andra vaskulära sjukdomar den största dödsorsaken. I Sverige drabbas årligen 35 000 personer av stroke, dvs. en person varje kvart! Orsaken till stroke är som bekant en blodpropp eller blödning i hjärnan.

Tyvärr är stroke en mycket multifacetterad sjukdom med många olika orsaker och riskfaktorer. Även funktionen till ett normalt liv efter en stroke varierar mycket beroende på storlek på skadan och andra idag okända faktorer.

Risken att få en stroke bestäms av både genetiska och miljömässiga faktorer. Vårt mål är att identifiera faktorer som påverkar risken att insjukna i stroke för första gången, att återinsjukna samt faktorer som påverkar hjärnan och kärlen i akutskedet efter en stroke och som kan komma att påverka förmågan till återhämtning efter stroken. Likaså vill vi finna faktorer som påverkar eller modulerar den medicinska behandling vi idag har till förfogande, för att kunna optimera skyddet efter en stroke och minska biverkningar.

I tidigare studier har vi funnit att genetiska faktorer som hittills studerats (PDE4D, FLAP, LPL, ACE, MTHFR, ApoE m.fl.) endast ökar risken lite eller inte alls var för sig. Vi har även funnit att vissa cytokiner påverkar inflammationen i hjärnan efter en stroke och att den aktivi-teten fortfarande finns mer än 1 månad efter insjuknandet.

Vi har just nu tillgång till arkiverade DNA-prover från fler än 2000 stroke-patienter och fler än 1500 friska skandinaviska kontroller. Vi har också tillgång till data hämtade från patienternas medicinska journaler.

Forskningsprojekt

  • Utvärdering av multipla genetiska markörer samtidigt samt att delta i en genom bred föreningsstudie i samarbete med deCode Genetics, Island
  • Riskprofilering och utvärdering av inflammatoriska biomarkörer vid ischemisk stroke samtidigt som man samlar in en biobank med DNA, mRNA och plasma.
  • Utvärdering av degenerativa markörer i hjärnan efter stroke i samarbete med Prof Björkhem, LABMED

Utvalda publikationer

Thrombolysis in stroke despite contraindications or warnings?
Frank B, Grotta J, Alexandrov A, Bluhmki E, Lyden P, Meretoja A, et al
Stroke 2013 Mar;44(3):727-33

Selection for delayed intravenous alteplase treatment based on a prognostic score.
Fulton R, Lees K, Bluhmki E, Biegert G, Albers G, Davis S, et al
Int J Stroke 2015 Jan;10(1):90-4

Gruppmedlemmar

Niaz AhmedAnknuten, Forskargruppsledare
Charlotte AlmeAnknuten
Charith CoorayAnknuten
Eva IsakssonForskarstuderande
Boris KeselmanForskarstuderande
Erik LundströmAnknuten
Jan MatheAnknuten
Marius MatuseviciusDoktorand, Forskarstuderande
Michael MazyaAnknuten
Tiago Prazeres MoreiraAnknuten
Ann-Sofie RudbergForskarstuderande
Anna SteinbergAnknuten
Nils Gunnar WahlgrenProfessor emeritus

Länkar

Nils Wahlgren berättar om stroke i kungsträdgården 2011

Nils Wahlgren, professor och överläkare: Slaget mot stroke. Inspelat under Forskning & Hälsa 2011 den 20 maj i Kungsträdgården.

Klinisk neurovetenskapNeurovetenskap