Mussie Msghinas forskargrupp

This page in English

fMRI

Dopamin och serotonin är två viktiga signalsubstanser i hjärnan som reglerar en lång rad funktioner såsom motorik, kognition, affekt och motivation som är oumbärliga för allmän daglig fungerande. Olika sorters avvikelser i dopamin och serotonin systemen tros ligga bakom flera psykiatriska sjukdomar såsom schizofreni och depression.

Schizofreni är en kronisk sjukdom som medför stor lidande för patienten och behandlas med mediciner som minskar dopaminaktivitet i hjärnan genom blockad av D2 dopaminmottagaren.

Den farmakologiska behandlingen lindrar sjukdomsbördan, men är samtidigt behäftad med besvärliga biverkningar som i viss mån till och med härmar delar av sjukdomsbilden.

En annan allvarlig sjukdom som är av intresse för vår studie är depression som medför bland annat sänkt stämningsläge, passivitet, oföretagsamhet, förlångsammad motorik & kognition samt ökad självskadebenägenhet.

Syftet med vår studie är att klarlägga rollen av dopamin och serotonin signalsubstanserna vid affektiva och kognitiva processer samt motivation. Vi kommer att använda klinisk godkända mediciner med känd verkningsmekanism för att påverka dopamin (haloperidol, bupropion) och serotonin (escitalopram) systemen och titta med funktionell magnetresonansavbildning (fMRI) hur detta påverkar affektiva och kognitiva processer hos försökspersonen samt vilka hjärnstrukturer det är som aktivt deltar vid reglering av dessa funktioner.

Forskningsprojekt

  • Pharmaco-fMRI studies of dopaminergic
  • Cholinergic and Serotonergic Systems for Cognitive
  • Affective and Motivational Functioning in Schizophrenic Subjects

Utvalda publikationer

[Antipsychotic agents are best chosen by their adverse effect profile].
Msghina M, Lindefors N
Lakartidningen ;106(44):2841-2, 2844-6

Crustacean frequenins: molecular cloning and differential localization at neuromuscular junctions.
Jeromin A, Shayan A, Msghina M, Roder J, Atwood H
J. Neurobiol. 1999 Nov;41(2):165-75

Calcium entry related to active zones and differences in transmitter release at phasic and tonic synapses.
Msghina M, Millar A, Charlton M, Govind C, Atwood H
J. Neurosci. 1999 Oct;19(19):8419-34

Facilitation and depression of ATP and noradrenaline release from sympathetic nerves of rat tail artery.
Msghina M, Gonon F, Stjärne L
J. Physiol. (Lond.) 1999 Mar;515 ( Pt 2)():523-31

Visible evidence for differences in synaptic effectiveness with activity-dependent vesicular uptake and release of FM1-43.
Quigley P, Msghina M, Govind C, Atwood H
J. Neurophysiol. 1999 Jan;81(1):356-70

Gruppmedlemmar

Mussie MsghinaAnknuten, Forskargruppsledare
Myrto SklivaniotiForskarstuderande

Klinisk neurovetenskapPsykiatri