Medarbetare vid Sektionen för försäkringsmedicin

This page in English

Kristina Alexanderson Professor, Sektionschef
Charlotte Björkenstam Med dr, forskningssamordnare
Richard Bränström Docent, forskare
Domitilla Di Thiene Doktorand
Sandra Doveson Doktorand
Rasmus Elrud Doktorand
Annika Evolahti Med dr, administratör
Kristin Farrants Fil dr, post doc
Emilie Friberg Med dr, forskarassistent
Lena Gonäs Fil dr, forskare
Klas Gustafsson Fil dr, forskarassistent
Hanna Gyllensten Med dr, postdoc
Elin Hinas Statistiker, doktorand
Linnea Kjeldgård Statistiker, doktorand
Pia Kvillemo Doktorand
Katarina Lönnqvist Administratör
Andreas Malm Doktorand
Lisa Mather Doktorand
Ellenor Mittendorfer-Rutz Docent, forskare
Jurgita Narusyte Med dr, forskarassistent
Henrik Nilsson  Doktorand
Kerstin Nilsson Statistiker
Syed Rahman Doktorand
Magnus Stenbeck Docent, forskare
Pia Svedberg Docent, forskare
Petter Tinghög Fil dr, forskarassistent
Mo Wang Med dr
Michael Wiberg Doktorand
   
Anknutna  
Victoria Blom Fil dr
Katarina Bohman Med dr
Tina Bondesson Leg. sjuksköterska
Ute Bültmann Professor
Thomas Dorner Med dr
Birgitta Floderus Senior professor
Catharina Gustavsson Med dr
Lennart Hallsten Fil dr
Jenny Head Professor
Ulf Jonsson Med dr
Anders Kullgren Professor
Jenny Kärrholm Med dr
Ulrik Lidwall Med dr
Jürgen Linder Docent
Staffan Marklund Senior professor
Thomas Niederkrotenthaler Docent
Anders Norlund Fil dr
Annina Ropponen Docent
Fredrik Saboonchi Professor
Helena Stigson Docent
Marjan Vaez Docent
Jussi Vahtera Professor
Agneta Wennman-Larsen Docent
Hugo Westerlund Professor
Anders Wikman Docent
Margaretha Voss Seniorforskare
 
Försäkringsmedicin