Mats Ramstedts forskargrupp

Alkohol- och drogepidemiologi

Vår forskargrupp studerar bruk och konsekvenser av alkohol och andra droger ur ett brett epidemiologiskt perspektiv. Ett grundläggande tema är att beskriva och analysera trender i såväl hela befolkningen som i olika demografiska och socioekonomiska grupper. En annan inriktning syftar till att belysa skillnader mellan olika grupper med avseende på brukets omfattning och mönster samt variationer i förekomsten av olika relaterade problem. Inom forskningsområdet studeras även sambandet mellan bruk och problem på såväl individ- som befolkningsnivå med fokus på variationer över tid och mellan olika befolkningsgrupper och dryckeskulturer. Utöver epidemiologiska studier genomför vår forskargrupp även utvärderingar av preventiva insatser på såväl nationell som lokal nivå. Till grund för forskningen ligger i huvudsak stora, ofta återkommande epidemiologiska befolkningsundersökningar och olika former av registerdata.

Nedan presenteras några exempel på aktuella forskningsfrågor som studeras i vår forskargrupp:

 • Varför sjunker alkoholkonsumtionen bland ungdomar?
 • Hur vanligt är det med beroende av alkohol och andra droger i den allmänna befolkningen?
 • Påverkas kvinnor mer av andras drickande och drogbruk än män?
 • Finns det socioekonomiska skillnader i risken att utveckla alkoholskador?
 • Ökar den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige och vad beror det på?

Forskningsprojekt

 • Bestämningsfaktorer för ungdomsdrickande i Sverige – om betydelsen av totalkonsumtionen, alkoholpolitik och lokalt förebyggande arbete
 • Ungdomsdrickande – trender orsaker och konsekvenser
 • Vanor och konsekvenser ANDT-bruk och dess negativa konsekvenser i befolkningen 2013/2014 - en studie med fokus på incidens av missbruk och beroende samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och tobak
 • Socioekonomiska skillnader i alkoholskador: trender, mönster och mekanismer
 • Förändringar i akut alkohol- och narkotikarelaterad dödlighet
 • Trender och prediktorer för spelande om pengar bland ungdomar
 • Regionala, kulturella och jämförande perspektiv på den minskande alkoholkonsumtionen bland svenska ungdomar
 • Alkoholkonsumtion och sjukfrånvaro: Studier av risk-funktioner, konsumtionsförändringar och socioekonomiska skillnader
 • Har införandet av bag-in-box drivit upp den totala vinförsäljningen i Sverige och bidragit till ett ökat vardagsdrickande?

Utvalda publikationer

Changes in the relationship between volume of consumption and alcohol-related problems in Sweden during 1979-2003.
Landberg J, Hübner L
Alcohol Alcohol. ;49(3):308-16

The declining trend in Swedish youth drinking: collectivity or polarization?
Norström T, Svensson J
Addiction 2014 Sep;109(9):1437-46

Reducing youth violence related to student parties: Findings from a community intervention project in Stockholm.
Ramstedt M, Leifman H, Müller D, Sundin E, Norström T
Drug Alcohol Rev 2013 Nov;32(6):561-5

Who is not drinking less in Sweden? An analysis of the decline in consumption for the period 2004-2011.
Raninen J, Leifman H, Ramstedt M
Alcohol Alcohol. ;48(5):592-7

Is youth violence temporally related to alcohol? A time-series analysis of binge drinking, youth violence and total alcohol consumption in Sweden.
Svensson J, Landberg J
Alcohol Alcohol. ;48(5):598-604

Gruppmedlemmar

Anna FugelstadProjektledare
Isabella GripeForskarstuderande
Jonas LandbergAnknuten
Peter LarmAnknuten
Håkan LeifmanAnknuten
Michael LivingstonAnknuten
Thor NorströmAnknuten
Mats RamstedtForskargruppsledare, Senior forskningsspecialist
Jonas RaninenAnknuten
Lars SjödinDoktorand
Erica SundinForskarstuderande
Johan SvenssonAnknuten
Siri ThorForskarstuderande
Björn TrolldalAnknuten

Klinisk neurovetenskapPsykiatri