Mats Lekanders forskargrupp

This page in English

Psykoneuroimmunologi

Inom området psykoneuroimmunologi studerar Mats Lekanders grupp hur beteende både påverkar och påverkas av hjärnans och hormonsystemets samspel med immunsystemet. Mats Lekanders grupp studerar hur stress och sömn påverkar immunsystemet, och hur immunsystemet i sin tur påverkar hjärnfunktion, självskattad hälsa, smärtkänslighet och socialt beteende. Forskningen bedrivs i nära samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Inom en tvärvetenskapligt teoretisk ram utförs även behandlingsforskning, till exempel psykologisk behandling vid störd sömn eller kronisk smärta, och effekter av placebo och akupunktur vid illamående.

Forskningsprojekt

Vi arbetar i ett uttalat interdisciplinärt nätverk med kompetens inom psykologi, immunologi, endokrinologi, fysiologi, allergologi, antropologi och kognitiv neurovetenskap. Flera studier i skärningspunkten mellan psykologi och biomedicin gäller allergi, där stress och sömn studeras i förhållande till reglering av immunsystemet. Likaså studerar vi effekten av inflammation, både akut experimentell och kronisk allergisk, på hjärnans funktion, mätt med metoder som fMRI och PET.

Flera studier gäller biologiska och psykologiska determinanter för subjektiv hälsa. Dessa studier bedrivs dels med experimentella metoder som genom att orsaka en kortvarig ofarlig inflammatorisk reaktion som ger en övergående sjukdomskänsla och genom longitudinella observationsstudier i olika populationer.

Kunskapen om sjukdomsövergripande symptom, som smärta, låg subjektiv hälsa eller trötthet, är en utgångspunkt även för vår behandlingsforskning. Denna är bland annat inriktad på kognitiv beteendeterapi, även i självhjälpsform, vid insomni, och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) vid kronisk smärta. Flera anknytande behandlingsprojekt är under utveckling.

Utvalda publikationer

Pro-inflammatory cytokines are elevated in adolescent females with emotional disorders not treated with SSRIs.
Henje Blom E, Lekander M, Ingvar M, Åsberg M, Mobarrez F, Serlachius E
J Affect Disord 2012 Feb;136(3):716-23

Inflammation and positive affect are associated with subjective health in women of the general population.
Andreasson A, Szulkin R, Undén A, von Essen J, Nilsson L, Lekander M
J Health Psychol 2013 Mar;18(3):311-20

Efficacy of a behavioral self-help treatment with or without therapist guidance for co-morbid and primary insomnia--a randomized controlled trial.
Jernelöv S, Lekander M, Blom K, Rydh S, Ljótsson B, Axelsson J, et al
BMC Psychiatry 2012 Jan;12():5

Allergy influences the inflammatory status of the brain and enhances tau-phosphorylation.
Sarlus H, Höglund C, Karshikoff B, Wang X, Lekander M, Schultzberg M, et al
J. Cell. Mol. Med. 2012 Oct;16(10):2401-12

Predicting sleep quality from stress and prior sleep--a study of day-to-day covariation across six weeks.
Åkerstedt T, Orsini N, Petersen H, Axelsson J, Lekander M, Kecklund G
Sleep Med. 2012 Jun;13(6):674-9

Gruppmedlemmar

Maria AhlsénAnknuten
Richard BränströmForskare
Jimmy HermanssonAnknuten
Bianka KarshikoffPostdoc
Julie LasselinAnknuten
Mats LekanderForskargruppsledare, Professor
Catarina LensmarAnknuten
Gustav NilsonneSamordnare
Manfred SchedlowskiAnknuten
Sandra TammAnknuten
Arjan Van Der StarDoktorand, Forskarstuderande
Joseph WexlerAnknuten
Lie ÅslundForskarstuderande

Klinisk neurovetenskapPsykologi