Marie Dahlin och Bo Runesons forskargrupp

This page in English

Suicidförsök och suicid

Suicid är ett folkhälsoproblem. Under 1980- och 1990-talen minskade suicidtalen i Sverige, men under 2000-talet har det inte skett någon ytterligare minskning. När det gäller suicidförsök ser vi en kraftig ökning de senaste tio åren, framförallt hos unga kvinnor men också hos unga män.

Vi studerar hur det ser ut efter suicidförsök, hur kan man förstå och hantera risken för senare suicid?

Vi har visat att den psykiatriska diagnosen vid suicidförsöket har betydelse för att förstå risken för senare suicid. Vid allvarlig psykisk sjukdom som schizofreni och affektiv sjukdom var risken avsevärt högre än vid en mindre uttalad symptombild. Vi har också visat att den metod man använt vid suicidförsöket hade stor betydelse när det gällde risken för suicid på kortare och längre sikt. Om man använde en våldsam metod var risken stor för suicid, särskilt vid psykisk sjukdom men också hos människor utan uttalad psykisk sjukdom.

I samarbete med Umeå och Göteborg genomför vi en multicenterstudie, byggd på intervjuer med patienter som söker vård efter suicidförsök. Vi studerar också, utifrån nationella register, hur suicidrisken ser ut och förändras. Särskilt intresserar vi oss för unga människor; t ex studenter. Det gemensamma syftet är att finna vägar att förstå och förhindra suicid.

Forskningsprojekt

  • Prediktion av suicidrisk bland vårdsökande som intervjuats efter suicidförsök/självskada
  • Prognos efter suicidförsök i relation till ålder och kön
  • Risk för suicid hos psykiatriska patienter med våldsbeteende
  • Suicid vid bipolär affektiv sjukdom
  • Konsekvenser av suicid för närstående
  • Suicid hos universitetsstuderande
  • Psykisk sjukdom hos universitetsstuderande

Utvalda publikationer

Association Between Spousal Suicide and Mental, Physical, and Social Health Outcomes: A Longitudinal and Nationwide Register-Based Study.
Erlangsen A, Runeson B, Bolton J, Wilcox H, Forman J, Krogh J, et al
JAMA Psychiatry 2017 May;74(5):456-464
länk till artikeln Partners suicid ger risk för suicid, psykisk och somatisk sjukdom

Suicide risk after nonfatal self-harm: a national cohort study, 2000-2008.
Runeson B, Haglund A, Lichtenstein P, Tidemalm D
J Clin Psychiatry 2016 02;77(2):240-6

Time to hospitalization for suicide attempt by the timing of parental suicide during offspring early development.
Kuramoto S, Runeson B, Stuart E, Lichtenstein P, Wilcox H
JAMA Psychiatry 2013 Feb;70(2):149-57

The interaction of parental history of suicidal behavior and exposure to adoptive parents' psychiatric disorders on adoptee suicide attempt hospitalizations.
Wilcox H, Kuramoto S, Brent D, Runeson B
Am J Psychiatry 2012 Mar;169(3):309-15

Method of attempted suicide as predictor of subsequent successful suicide: national long term cohort study.
Runeson B, Tidemalm D, Dahlin M, Lichtenstein P, Långström N
BMJ 2010 Jul;341():c3222

Gruppmedlemmar

Karin BeckmanAnknuten
Sofie BäärnhielmAnknuten
Andreas CarlborgAnknuten
Marie Eriksson DahlinForskargruppsledare, Universitetslektor
Malin Idar WallinDoktorand, Forskarstuderande
Henrik Landström LysellAnknuten
Åsa LindhDoktorand
Bo RunesonForskargruppsledare, Professor/överläkare
Jie SongPostdoc
Christine Takami LagebornDoktorand

Klinisk neurovetenskapPsykiatri