Maria Kugelbergs forskargrupp

This page in English

Katarakt

Denna forskargrupp innehåller 19 specialistläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus, forskargruppsledare är Maria Kugelberg.

Katarakt betyder gråstarr, men grupp Katarakt forskar inte bara om gråstarr utan även om barnögonsjukdomar, ögonfynd vid Marfans syndrom och grön starr.

Vi bedriver forskning om olika intraokulära linser som implanteras i ögat vid gråstarrskirurgi, för att förbättra kvaliteten vid och resultaten efter gråstarrskirurgi. Vi använder också data från det svenska nationella kataraktregistret för detta ändamål.

Efter gråstarrsoperationen får man en lättare inflammation i ögat som brukar behandlas med ögondroppar. Vi har precis påbörjat studier av ett nytt ögonläkemedel som kanske kan förenkla denna behandling betydligt. Detta vore en fördel då många av gråstarrspatienterna är gamla och har svårt att få in droppar i ögonen.

Barn med synnedsättning på ett öga på grund av brytningsfel eller skelning kan behöva täcka för det friska ögat för att träna upp det sämre ögat. Vi bedriver studier i hur lång tid och hur mycket barnen behöver behandlas.

Barn med juvenil idiopatisk artrit kan få inflammation i ögat, så kallad uveit. Hos dessa barn ger det tyvärr inga smärtsamma symtom och sjukdomen kan därför ha gått långt innan man upptäcker den. Stor skada kan då vara skedd vilket kan vara synhotande för barnen. Dessa barn screenas därför regelbundet hos ögonläkare, om man upptäcker uveit är den ofta svårbehandlad. I ett projekt studerar vi dessa patienter, hur de reagerar på olika behandlingar med mera, och vi ska också utöka barnreumaregistret med en ögondel så att man kan följa uveitaktiviteten över tid lättare.

Patienter med Marfans syndrom får inte så sällan ögonproblem i form av att ögats lins kommer på sned, detta och andra ögonfynd studerar vi hos dessa patienter. Gruppen bedriver också forskning kring glaukom, eller grön starr, hos vuxna och barn. Vi tittar då på effekten av olika behandlingar med mera.

Forskningsprojekt

  •     Gråstarr - intraokulära linser
  •     Gråstarr - registerstudier
  •     Gråstarr - ny postoperativ behandling
  •     Barnögonsjukdomar
  •     JIA och uveit
  •     Ögonfynd vid Marfans syndrom
  •     Grön starr

Utvalda publikationer

Measuring corneal hysteresis: threshold estimation of the waveform score from the Ocular Response Analyzer.
Ayala M, Chen E
Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2012 Dec;250(12):1803-6

Measuring corneal hysteresis: threshold estimation of the waveform score from the Ocular Response Analyzer.
Ayala M, Chen E
Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2012 Dec;250(12):1803-6

Study of possible predictors associated with self-assessed visual function after cataract surgery.
Rönbeck M, Lundström M, Kugelberg M
Ophthalmology 2011 Sep;118(9):1732-8

Increased risk of cataract among 28,000 patients with celiac disease.
Mollazadegan K, Kugelberg M, Lindblad B, Ludvigsson J
Am. J. Epidemiol. 2011 Jul;174(2):195-202

Randomized evaluation of spectacles plus alternate-day occlusion to treat amblyopia.
Agervi P, Kugelberg U, Kugelberg M, Simonsson G, Fornander M, Zetterström C
Ophthalmology 2010 Feb;117(2):381-7

Gruppmedlemmar

Enping ChenAnknuten
Sara De LimaForskarstuderande
Mario A. EconomouAnknuten
Magnus GrimforsForskarstuderande
Rafael KasinaForskarstuderande
Maria KugelbergForskargruppsledare, Professor, adjungerad
Laurence QueratForskarstuderande
Behrad SamadiForskarstuderande
Anna WiklundForskarstuderande

Klinisk neurovetenskapOftalmologi