Skip to main content

Kontakt

Adress:
Anna Fogdell-Hahn, Docent
Karolinska Institutet, Klinisk Neurovetenskap
Klinisk Neuroimmunologi
Centrum för Molekylär Medicin (CMM) L8:00
Visionsgatan 18
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 702 51, Fax: 08-517 739 09

E-mail:
Fredrik Piehl: fredrik.piehl@ki.se
Anders Svenningsson: anders.svenningsson@ki.se
Anna Fogdell-Hahn: anna.fogdell-hahn@ki.se
Thomas Frisell: tomas.frisell@ki.se
Ingrid Skelton Kockum: ingrid.kockum@ki.se
Suvi Virtanen: suvi.virtanen@ki.se