Skip to main content

Kontakt

Postadress:

Karolinska Institutet
Avdelningen för försäkringsmedicin
171 77 Stockholm

Besöksadress:

Berzeliusväg 3, plan 6
KI Campus Solna

 

Försäkringsmedicin
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8

Katarina Lönnqvist

Administratör
Försäkringsmedicin Avdelning
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8

Annika Evolahti

Administratör
Försäkringsmedicin
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8