Konferenser och symposier

Stockholm symposium for Single Case Experimental Design

This page in English
2018-10-2609:00 till 16:30 Sune Bergströms aula, Nya Karolinska (J3:07:Sune)Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Single case experimental design (SCED) är en vetenskaplig metod för att på ett flexibelt sätt utvärdera förändringar hos en enskild patient.

SCED har varit viktigt i utvecklingen av nya metoder inom bl a medicin och psykologi. Metoden ger kontinuerlig information om effekter av behandling, och överbryggar därmed klyftan mellan kliniska insatser och forskning.

Idag finns datorprogram som möjliggör visualisering av progress under pågående behandling, statistiska analyser, effektstorleksberäkningar och meta-analyser.

Symposiet i Stockholm arrangeras i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Universitetet i Leuven (Belgien).

Symposiet är ett unikt tillfälle att höra experter inom området föreläsa om utvecklingen av SCED, centrala aspekter av metoden, viktiga förutsättningar och design, grafiska och statiska analysmodeller, samt exempel på användandet av SCED inom klinisk forskning.

Mer information och registrering hittar du på hemsidan: https://singlecase-stockholm-conference.confetti.events/  

Contact person: Rikard Wicksell